Facebook
тел.: 0631 60 452
Исторически музей град Свищов
Исторически музей в град Свищов

Археологическа експозиция

       През 1996 г. в друга емблематична къща от нашето Възраждане, тази на Димитър Начович, в която е взето решението за създаването на първото читалище с музей в България, е открита Археологическата експозиция. За разлика от многото други, тя е тематична, посветена само на римския военен лагер и ранновизантийски град Нове, разположени на 2 км. източно от Свищов.

 

       Не голяма по площ (около 100 кв.м), тя показва изключителното разнообразие от археологически предмети, намерени по време на съвместните българо-полски разкопки от 1960 г. насам. Изградена на тематичен и хронологичен принцип, експозицията дава представа както за обхвата на римската експанзия и уеднаквяването на бита и културата в различните провинции на империята, така и за характерни местни особености. Прегледните планове и компютърни възстановки на най- важните сгради в лагера и късноантичния град - Принципията (Щабът на легиона), Валетудинариума (Военната болница), Скамнум трибунорум (Офицерските жилища), Епископската базилика и градска вила, помагат в голяма степен на посетителя да добие необходимата представа за тяхното устройство и вид през І-VІ в. В една от залите е отделено специално внимание на богатите колекции на музея от игли за коса и шев, костени и бронзови украшения, дребна бронзова пластика и монети.

 

Цени :

Вход възрастни – 3.00 лв.

Вход деца, студенти и пенсионери – 1.50 лв.

Беседа на български език – 5.00 лв.

Беседа на английски език – 10.00 лв.