Facebook
тел.: 0631 60 452
Исторически музей град Свищов
Исторически музей в град Свищов

Музей Главна квартира на руската дунавска армия в село Горна Студена – 1877 г

       Главната квартира на руската армия се установява в село Горна Студена на 9 август 1877 г. От 14 август с.г. там се установява и императорската квартира. В нея пребивават  император Александър ІІ, главнокомандващият Николай Николаевич, военният министър Милютин, граф Николай Павлович Игнатиев, княз Владимир Черказки и др.

 

       Музеят е изграден в периода 1904 - 1907 г. по идея на Стоян Заимов и комитет "Цар Освободител". Намира се в лятната двуетажна къща на търновския търговец х. Никола Минчев, предоставена по време на войната за Главната квартира.

 

       Открит е тържествено на 4 септември 1907 г. Присъстват ветерани от Освободителната война, сред които - генерал Столетов, ген. Паренсов и др.

 

       Експозицията включва оригинални оръжия и предмети, предоставени от руското командване специално за музея.

 

Цени :

Вход възрастни – 5.00 лв.

Вход деца, студенти и пенсионери – 2.50 лв.

Беседа – 9.00 лв.