Facebook
тел.: 0631 60 452
Исторически музей град Свищов
Исторически музей в град Свищов

Празнично работно време

Уважаеми посетители на Исторически музей Свищов и гости на гр.Свищов, работното време на експозициите на Исторически музей Свищов по време на великденските празници ще бъде следното :

къща музей "Алеко Константинов", Етнографска експозиция -петък, събота и понеделник (26, 27 и 29.04) от 9.00 до 16.00 часа

- Нове, музей "Преминаване на руските войски-1877 г."  -петък, събота и понеделник (26, 27 и 29 април) от 9.00 до 17.00 часа

Неделя (28 април) е почивен ден за всички музейни експозиции!

Весели и благословени празници на всички ни! 

Заповед търг частна общинска собственост

    И С Т О Р И Ч Е С К И   М У З Е Й – С В И Щ О В Ул. “Клокотница” 6, тел/факс: 0631 / 6-04-52; 6-04-67, e-mail: novae@abv.bg   MUSEUM OF HISTORY - SVISHTOV 6 “Klokotnitsa” Str., tel/fax: (+359631) 6-04-52; 6-04-67, e-mail: ...

Заповед

    И С Т О Р И Ч Е С К И   М У З Е Й – С В И Щ О В Ул. “Клокотница” 6, тел/факс: 0631 / 6-04-52; 6-04-67, e-mail: novae@abv.bg   MUSEUM OF HISTORY - SVISHTOV 6 “Klokotnitsa” Str., tel/fax: (+359631) 6-04-52; 6-04-67, e-mail: ...

Отчитане резултатите от националния ученически конкурс за есе посветен на 155 години от рождението на Алеко Константинов

Протокол № 1 / 08.01.2018 г. Днес, 08.01.2018 г. комисия в състав: Председател доц.д-р Юлия Николова и членове : 1. Надежда Бандова и 2 Ивелина Иванова-директор на Исторически музей Свищов се събра и прегледа изпратените есета за националния ученически конкурс, посветен на 155 години от рождението ...

Работно време

Уважаеми гости на град Свищов , информираме Ви, че на 9 и 10 ноември експозициите на Исторически музей Свищов няма да ...