Facebook
тел.: 0631 60 452
Исторически музей град Свищов
Исторически музей в град Свищов

Резултати ученически конкурс за есе

Протокол № 1 / 08.01.2018 г.

Днес, 08.01.2018 г. комисия в състав: Председател доц.д-р Юлия Николова и членове : 1. Надежда Бандова и 2 Ивелина Иванова-директор на Исторически музей Свищов се събра и прегледа изпратените есета за националния ученически конкурс, посветен на 155 години от рождението на Алеко Константинов. Бяха получени 149 есета. След като прегледа обстойно материалите комисията реши:

I-ва възрастова група

Специална награда на журито- Кирил Димов-12 години, гр.Казанлък, за есето "Човекът от Рила, кучето Мечо и аз"

1 място не се присъжда

2 място-Йоана Иванова Балчева, гр. Трърдица, СУ "Неофит Рилски" VIIа кл., за есето "Опознай родината си, за да я обикнеш"

2 място- Йосиф Младенов Гаджев, гр.Раковски, ОУ " Христо Ботев" VI кл. , за есето "Вярвате ли в приятелството"

3 място - Теа Стефанова Стефанова, гр.Варна, ОУ " Васил Априлов", VIб кл., за есето "Опознай родината си, за да я обикнеш"

3 място - Йоана Мирославова Дякова, гр.Твърдица, СУ "Неофит Рилски" VII а кл., за есето "Вярвате ли в приятелството"

Поощрителна награда за :

1. Венелин Бориславов Христов, гр.Свищов, СУ "Николай Катранов" Vа кл., "Вярвате ли в приятелството"

2. Милен Плеснев, гр. Разлог, Vкл. " Вярвате ли в приятелството"

3. Антония Николаева Башева, гр. Карлово, СУ "Васил Левски", VII б кл., за есето "Опознай родината си, за да я обикнеш"

II-ра възрастова група

Специална награда на журито - Чавдар Цветанов Лалов, гр.Плевен, Математическа гимназия "Гео Милев" XI а кл., за есето "Има ли бъдеще нашата хубава България"

1 място - Елена Тодорова Таракова, гр.Петрич, ПГИТ " Проф.д-р А.Златарон", XII кл.,, за есето "Има ли бъдеще нашата хубава България"

1 място - Кристина Серафимова Тодорова, гр.Варна, 4ЕГ " Фредерик Жолио-Кюри", XI кл., за есето " А идеали трябват"

2 място- Маринела Маринова Гетова, гр.Пловдив, ПГХТТ, Xб кл., за есето " Има ли бъдеще нашата хубава България"

2 място - Сабел Гератлиева , 17 години, гр.Казанлък , клуб " Светлини сред сенките", ОДК "Св.Иван Рилски"

3 място - Кристиян Любчев Варамезов, гр.Свищов, СУ "Николай Катранов", XIб кл., за есето "Свобода, честнос, любов"

3 място - Касим Недретов Касимов, гр.Русе, СУ а европейски езици "Св.Константин Кирил Философ", Xб кл., за есето " Свобода, честност, любов"

Поощрителна награда за :

1.Маргарита Георгиева Йорданова, гр.Свищов, СУ "Николай Катранов", XIа кл., "А идеали трябват"

2.Мартин Михайлов Михалев, гр.Бургас, Професионална гимназия по механоелектротехника и електроника", XIIе кл., за есето "Свобода, честност, любов"

3. Валентина Евгениева Клисарска, гр.Самоков, ПГ "Константин Фотинов", XII кл., за есето "Свобода, честност ,любов"